Wat is een verzuimgesprek?

Wat is een verzuimgesprek?

Verzuim is een situatie waarin een werknemer langere tijd niet op werk aanwezig is, zonder dat hierover een afspraak is gemaakt. Verzuim kan erg vervelend zijn, zowel voor de werkgever als voor collega's van de persoon. Het kan een grote impact hebben op het succes van een bedrijf, de werksfeer en de werkdruk.

Redenen voor verzuim

Een werknemer kan om verschillende redenen afwezig zijn. Soms is er sprake van een acute situatie, zoals een ongeval of ziekte. In andere gevallen kunnen chronische aandoeningen of problemen buiten het werk een rol spelen. Depressie of andere mentale klachten bijvoorbeeld, of nadat iemand in de familie is overleden. Verzuim kan een gevoelige kwestie zijn. Daarom is het slim om van te voren een duidelijk protocol te hebben in deze situaties. Communicatie met de werknemers is van groot belang om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Verzuimgesprekken

Het is belangrijk dat verzuim aan de orde wordt gesteld, zodat het niet uit de hand loopt en er weer een goede werksfeer ontstaat. Het is ook belangrijk dat je als leidinggevende open communiceert over het verzuim en de aanpak ervan. Zo weet iedereen wat er speelt en kan er zo snel mogelijk weer een goede werksfeer ontstaan.

Is een werknemer langer dan 2 weken afwezig? Dan kun je een verzuimgesprek aanvragen. Dit doe je via een bedrijfsarts of een arbodienst. Een verzuimgesprek is een gesprek tussen de werknemer en zijn of haar leidinggevende over het verzuim. Tijdens dit gesprek wordt besproken hoe het verzuim is ontstaan en wat er nodig is om dit te voorkomen in de toekomst. Vaak wordt ook gekeken naar de aanpak van het verzuim. Is er sprake van een groot probleem dat moet worden opgelost? Geef de werknemer dan voldoende ruimte om dit op te lossen.

Kortdurend verzuim

Het kan ook zijn dat een werknemer steeds korte periodes afwezig is, zoals een paar dagen. Dit kan soms nog vervelender zijn dan een langdurige afwezigheid, omdat het werk dan steeds weer onderbroken wordt. In dit geval kan het ook verstandig zijn om een verzuimgesprek aan te vragen. Samen kun je dan bekijken wat de oorzaak van het verzuim is en wat er aan gedaan kan worden.