Branches waar een groot tekort is aan werknemers

Branches waar een groot tekort is aan werknemers

Er zijn een aantal branches waar een groot tekort is aan werknemers op dit moment. Maar hoe komt het dat er bij veel bedrijven een groot tekort is aan werknemers en hoe gaan we dit als maatschappij oplossen? Lees verder om erachter te komen in welke branches er een groot tekort is aan werknemers en hoe we deze problemen misschien kunnen verhelpen.

Wat is het probleem en hoe kan dit verholpen worden?

Het probleem is dat er veel meer vacatures zijn dan werkzoekende. Door het grote tekort neemt de werkdruk voor het huidige personeel ook toe, dit komt omdat bedrijven niet aan nieuw personeel kunnen komen, maar wel nieuwe aanvragen binnen krijgen. Voor elke werkzoekende staan er 1,3 vacatures open. Dit is een recordhoogte, waardoor de spanningen op de arbeidsmarkt alleen maar toenemen.

Naast de stijging van de werkdruk speelt er ook nog een belangrijke rol voor de krapte op de arbeidsmarkt, namelijk mensen willen meer verdienen voor het zelfde werk. We zien allemaal dat de prijzen stijgen in de supermarkt, maar ook voor producten die we niet dagelijks gebruiken. Dit willen we natuurlijk gecompenseerd zien door onze werkgever, waardoor werknemers steeds hogere salarissen gaan vragen.

Er zijn een aantal oplossingen die kunnen worden toegepast om de markt weer een beetje te kalmeren. Een voor de hand liggende oplossing kan zijn om huidige werknemers langere dagen te laten werken en om zo meer werk gedaan te krijgen. Een andere oplossing kan zijn om nog eens kritisch naar de arbeidsmarkt te kijken en mensen die voorheen buiten de boot vielen toch een baan aan te bieden. Een andere oplossing kan arbeidsmigratie zijn, waardoor mensen in landen waar weinig kansen zijn toch weer wat hoop te geven in het leven en ze verder te helpen met een baan die bij hun past.

Branches waar een groot tekort is

In een aantal branches is het tekort zo groot dat bedrijven aanzienlijk wat omzet mislopen. Werken in de schoonmaak behoort tot 1 van deze branches. Hier is zoveel werk in te vinden dan werknemers soms absurde bedragen overhebben voor werknemers die de vacatures willen vervullen. Naast het werken in de schoonmaak zijn er in de bouw, zorg & welzijn, ICT of  als communicatief medewerker veel vraag naar verse krachten.

Als dit nog te lang aanhoud zullen er drastische maatregelen getroffen moeten worden om dit probleem te verhelpen anders is er een kans dat en economie een klap gaat krijgen.